Samisk utdanning i Norge

Informasjon om samisk utdanningstilbud.

Samiske elever har rett til samisk grunnopplæring. Det finnes også en del studietilbud i høyere utdanning på samisk.