Barns samiske språk i barnehager og skolefritidsordning (SFO)

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har publisert artikkel om barns samiske språk i barnehager og skolefritidsordning (SFO).

Denne artikkelen gir informasjon om samiske språk og synliggjør to- og flerspråklige barns språkutvikling, og hvordan barnehage og SFO kan jobbe med samisk språk.

Les artikkelen her: Barns samiske språk i barnehager og skolefritidsordning (SFO)