Oahpa rehkenastit 4 - Suokkardangihpa

Matematikk på nordsamisk for fjerde klasse.

Denne matematikkboka skal brukes sammen med Oahpa rehkenastit 4, Giđđaoassi- boken, og er beregnet for fjerde klasse i finsk skolesystem  Den skal fremme elevens matematiske tenkning og numeralsk og visuell vurderingsevne. Oppgavene der elevene skal arbeide med rom, to- og tredimensjonale tegninger, dele opp og tegne tegninger skal bidra til forståelse av geometri. Her er også oppgaver der eleven skal sette inn riktige tall og symboler, finne verdier, veie- og måleoppgaver, labyrintoppgaver og noen andre regneoppgaver. Ordliste på nordsamisk, finsk og norsk bakerst i boka.