Buoiddes-Begá

I denne boken er det tre fortellinger om Tjukke-Knut.

Boken er spesielt egnet for barn og ungdom med lesevansker.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)