Movsses - Jesus

Elevbok 4. for klasse.

Elevboka inneholder tekster fra Bibelen og gir i tillegg informasjon om kirka og de kirkelige handlingene. Boka er knyttet opp mot lærerveiledningsboken Jovsset – Jesus / Movsses – Jesus.

Boka finnes også på lulesamisk, og som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.