Giellamet 1

Lesebok i nordsamisk for mellomtrinnet.

Dette er en lesebok med noen oppgaver, beregnet for elever med nordsamisk som morsmål. Boka er laget etter mønsterplan fra 1987, og beregnet for elever i mellomtrinnet. Eksempler på temaer: alfabetet og samiske navnemerker, samisk tradisjonell helbredelseskunst, medier, mobbing, samisk litteratur og mye mer.