Dr. M. Luthera uhca kátekismusaš

Den lille katekismen på nordsamisk.

 Den lille katekismen på nordsamisk. Denne boka har den siste nordsamiske ortografien. Inneholder:

  • De ti bud med forklaringer
  • Den apostoliske trosbekjennelse med forklaringer
  • Fader vår med forklaringer
  • Om dåpen og dåpssakramentet
  • Om nattveren og sskriftemålet

Boken har også små bønner og formaninger.

Passer til faget kristendom og til konfirmasjonsundervisninga.

Nyere versjon finnes her.