Manne hujnies

En bok om hvordan det er å være lei seg.

Manne hujnies er en barnebok på sørsamisk med foreldre-/lærereiledning. Boka tar for seg følelsen av å være lei seg, hva som skyldes at barn blir lei seg og hva en kan gjøre for å bli glade igjen. En bok med illustrerende bilder for hver hendelse. Boka finnes også på: