Pedagogalaš jurddagirji

Pedagogisk idébok for tospråklige barnehager.

Bokas hovedinnhold er metodisk veiledning til barnehagenes språkinnlæring. Deler av boka passer også for småskoletrinnet.

Se og les 1. utgaven som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.