Bures daddjon

Boka inneholder samiske ordtak og uttrykk som kjente samer og andre har sagt.

'''Vennskap er å glemme det man gir og huske det man får'''.