Endeløse åretak

Laksefiske.

Laksefiskerne Nils Roar Siri og John Sletteng er på laksefiske ved Tanaelva.