Sátnegirjjáš - báhkogirjásj - baakoegærjetje - samisk lommeparlør

Lommepalør på sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk og norsk.

Bilde av lommepalør

I forbindelse med Sametingets språkkampanje ”Snakk samisk te mæ” er det gitt ut en lommeparlør med hverdagslige ord og fraser både på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.