Tidslinjen

Tidslinjen. Bibelhistorier i tekst, bilder og lyd.

Oasáš Áigelinnjá oahpponeavvus, mas lea Noa árka, Bábela doardna ja Abraham.

Tidslinjen, den store fortellingen i bibelen, er et utvalg bibelhistorier satt i kronologisk rekkefølge, helt fra skapelsen av. velg en fortelling i tidslinjen, og bla nedover for å lese eller lytte til fortellingen.

Denne nettsiden er på norsk, lule- og nordsamisk.