Jåvlh-laavenjassh

Tema: jul, juleord.

Oppgaver om temaet jul, ordinnlæring. Eleven skriver direkte i powerpointen.