Boađe, searvva don ge!

Bok om motorisk utvikling av barn i 4-6 års alderen.

En bok med flere forslag og beskrivelse av leker som styrker barnets motoriske utvikling. Aktivitetene passer bra til barn i barnehagealder. I boka er det også en bilde av sansetreet som illustrerer hvordan sansene og motorikken er knyttet sammen og hvilke ferdigheter en kan oppnå når ens sosiale, kognitive, språklige og motoriske utvikling stimuleres.