Mu giella 4 - Bargogirji

Arbeidsbok til Mu giella 4, som er samisk lærebok for 5. trinn i norsk skole, og 4. trinn i finsk/svensk skole.

Denne arbeidsboka brukes sammen med Mu giella 4, som er en tekstbok og grammatikkbok. Arbeidsboka har forskjellige oppgaver som følger kapitlene i hovedboka. Elevene skal blandt annet svare skriftlig på spørsmål, finne ord i kryssord, fortelle videre fra en fortelling, jobbe med nye ord og uttrykk, tegne, spille terningspill og mye mer. Hver kapittel har en egen grammatikkdel.