Norgga filkkat

I dette ressursheftet lærer vi om norsk geografi og norske fylker.

Ressursheftet er kun i digitalformat. Arbeidsoppgavene finner du ved å gå til oahpaheaddji bagadus i læremiddelet.

Andre ressurshefter i serien: