Gïeline åahpenidh 6 - Lohkemegærja

Læreverk i sørsamisk for elever i 6. klasse.

Dette er leseboka i serien Gïeline åahpenidh 6. Boka har tyngde på sjangerlære, og inneholder også en CD. I tillegg til leseboka finnes det også arbeidsbok og lærerveiledning.

Dette læreverket er ment for elever i 6. klasse som leser sørsamisk som førstespråk.