Maadtege haadtohte

Urfrosken er et gammelt samisk eventyr, og handler om tre gutter som ofte leker ved froskedammen.

De har vanskelig for å la dyrene være i fred, og det straffer seg når urfrosken dukker opp.

Boka finnes også på nord- og lulesamisk.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)