Gïeline åahpenidh 5 - Lohkemegærja

Sørsamisk lærebok om sjangerlære.

Dette er ei lærebok der elevene skal lære om ulike sjangre. Hver sjanger har en rekke eksempler som elevene kan lese. Boka er beregnet for elever som leser sørsamisk som førstespråk. Til denne leseboka hører det også til ei arbeidsbok og lærerveiledning