Sátnedáidu

Dikt, novelleutdrag og roman på nordsamisk.

Denne boka inneholder deler av Anders Larsens roman "Beaiveálgu" og deler av Pedar Jalvis novelle "Uhcabárdni". Inneholder også andre dikt og tekster av Peder Jalvi. I forordet gir Harald Gaski informasjon om forfatterne og deres bakgrunn, men forklarer også litt om samisk litteraturhistorie.

Les 3. utgaven (1992) som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.