Sajus-Web

Digitale læremidler for samiskfagene.

Nettsidene er inndelt etter årstrinn og har interaktive oppgaver. Her er også lærerveiledninger for læremidlene samlet i egen side.