Nottrekking

Film om Nottrekking, samisk tradisjonell kunnskap.

Filmen viser hvordan man trekker fiskenot. Filmen er en delprosjekt av Árbediehto-prosjektet der man dokumenterer samisk tradisjonell kunnskap. Kunnskapsbærere i filmen er Isak M. Hætta og Inger Anne O. Hætta.