Sameliv - Samisk selskaps årbok

En årsbok fra 1967-1970.

Sámi eallin - Sámi searvvi jahkkegirji er en eldre bok som inneholder en god del bilder av samisk duodji med vekt på samisk ornamentikk og karveskurd, og kan derfor passe bra til duodjifagene. Boka har også artikler om fiske i Nordreisa i gamle dager, om gamle samiske geværer og om reindriftsfag i grunnskolen. Nils O. Kappfjell skriver om samisk joik og Anders Ivar Guttorm skriver om sine tanker om livet på høstfjellet. Begge på eldre samisk ortografi.

Andre utgivelser, Nasjonalbiblioteket