Heasta

En bok om hesten. Stell, gangarter, betegnelser og hesteraser.

Gjennom tekst og bilder presenteres forskjellige bruksmåter, og man lærer seg hestetermer på samisk.