Áiti čehppodat

Nordsamisk skrifter.

En eldre bok som inneholder tekster om samisk historie, østsamenes språkprosjekt, dikt og fortellinger samt informasjon om Vuovjjuš, Sámi girječálliid searvi og Sámi dáiddačehpiid searvi.