Sangen vi glemte

Frode Fjellheima vuostasj CD almodibme. Tiebmá la musihkka majt Frode la dahkam ådåájggásasj oarjjelsáme juojggaj.
 1. På Leting / Ohtsedeminie
 2. Reinflokken / Bovtsi Luvnie
 3. I gamle dager / Dejpeli
 4. På Frieri / Såangoe
 5. Bjørnen / Boelt-aajja
 6. Vindguden / Biegke-alma
 7. Sagka og Gååssta
 8. Fjellet / Rivo-vaartoe
 9. Arakatar
 10. Det Siste Ropet / Jaemede-vuelie
 11. Ved Riasten / Riasten Bealesne