Luonddus In the nature

CD-skierro árbbedábálasj juojgaj Anders Bongojn.

Anders Bongos vidát CD-skierro, mij sisadná 27 vuolijt.