Dejoda

Árbbedábálasj klasihkkalasj juojgga.

Johan, Marit ja Berit libá ællosáme Kárásjjågås. Sisiválldem le dagádum nuorre gátten sijáj giesseårromsajen Máhkarávjuon. CD'a sisadno le 34 juojga.