Čieža čáppa

Lávllaga, gáritjisá ja báhkovádjasa, jiednaversjåvnnå oahpponævvos "Čieža čáppa 1 - Lávlagat. Sátnevádjasat. Hoahkamat" ålgusvattedum jagen 2009.

Lávlaga:

 1. Rievssahat
 2. Unna Jovnna
 3. Bea, bea, lábbážan
 4. Alit lottáš
 5. Násttážan
 6. Haŋŋá
 7. Ođđajahki
 8. Dálvelávlla
 9. Vahkkobeaivvit
 10. Buorre beaivvi

Gáritjisá :

 1. Guovssahasat
 2. Mánoš
 3. Násttážat
 4. Beaivváš
 5. Bárbmolottit
 6. Jagiáiggit
 7. Suhká hávvá
 8. Ánen dánen
 9. Áhku girjjat vierca
 10. Čieža čáppa
 1. - 30.: Báhkovájasa .