Vuolggup Greidungij gájtsaj lusi

Mánájgirjje gájttsaj birra.

Gåktu la gájttsasijdan årrot? Majt gájttsa bårrå? Gåktu gájtsaj suojto? Makkir ávkke gájtsajs oadtjop? Girjen dåbdussin sjaddap Dorotheajn ja John Erikijn gudi årrun Greidung sijdan, sunnun lij 70 gájtsa. Girjen li muodda gåvå, binná tæksta, ja vuojnnep masta gájtsa ielli, gå ålgus bessin gidá, gå guottadi ja gåktu båhtjet.

Girjje aj gávnnu nuorttasámegiellaj ja dárogiellaj, ja digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.