Vil du være med, så heng på!

Mánájgárdde digitála sajen.

Mánájgárdde- ja åvddåskåvllåpedagogihkka la ássje girjen, oahppam dáhtá tjadá mánájgárden, DGT ja digitála ræjdo, dáhtáspella ja digitála máhtudahka mánájgárden.