Samisk mat og kultur

Biebbmogirjje árbbedábálasj sáme biebmoj.

Biebbmobagádusá lij sihke merragáttes ja duottaris viedtjadum, ja biebbmo la dagádum biebbmoábnasis ma lij gæhppat ávkkit.

Girjje aj gávnnu digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.