Reinkjøttretter

Girjen gávna sihke tjálálvisájt ja gåvåjt duon dán boatsojbierggobårråmusájda.

Dán girjen gávna tjálálvisájt árbbedábálasj ja álbes árggabiejvvebiebmojda, ja aj biebmojt mij dåhkki guossodit gå la sæbrrastallam.

Girjje aj gávnnu nuorttasámegiellaj ja digitálagirjjen Nasjonalgirjjevuorkán.