Nukse

Giehppis lågådum mánájgirjje.

Nukse la snjuhtjesvijnne gut sihtá áhkko lunna årrot. Danna gávnná vattáldagájt, ja dajna la ienemus dudálasj. Da gudi ælla sammi dudálattja, lij ulmutja goaden, danen gå sij láhppij sihke duov ja dáv. 

Girjje álggoåhpadibmáj hiehpá oahppijda sierra dárboj.