Mån lav udnodibme

Girjje mánáj lålådibme ja udnodisvuohta birra.

Girjje tjielggij gåktu la dåbddåt lålådimev. Låhkke gæhppat dåbddå Mike Gordona suohtas ja sjuggelis vuogev tjielggit dáv dåbdov, ja mielastuvvá suv tjoavddusijs. Åhpadiddjijbagádus gávna maŋemus girjen.

Girjje aj gávnnu: