Luonndo ællá

Luonndo ællá la guolmát girjje girjjerájdon luonndo birra.

Subtsas girjen tjuovvu sammi oahppejuohkusav dagu Luondoibmaha girjen. Lidjin ålggoskåvlån gidán. Oadtjop diehtet majt gullin, vuojnnin, dahkin ja majt muossádin manon; dåbddågoahtet duola dagu sjaddo- ja juhtusiellemav jåhkågáhttijn, jávrregáhttijn ja nuorregáhtten. La aj dagádum barggogirjev dán girjjáj, Luonndo ællá Barggogirjje.

Ássjegirje lij 1.-4. dássáj, valla hiehpá aj adnet sijdan ja mánájgárden. Lill Tove Paulsen la girjev julevsámegiellaj jårggålam.

Girjje aj gávnnu nuorttasámegiellaj.