Kloden dreier

Diktatjoahkke.

Divta gåvvi tjálle sijddabájkev, sihke lunndov, ulmutjijt ja kultuvrav.

Girjje aj gávnnu digitalgirjen nasjonalgirjjevuorkán.