Kautokeino sognebok

Histåvrrå Guovddagæjno suohkana birra.

Dán girjen gávna Guovddagæjno suohkana histåvrav.

Girjje le sihke sámegiellaj ja dárogiellaj tjáledum, ja juohkka kapihttala duogen la tjuohkkájgæsos ieŋŋilsgiellaj.

Girjje aj gávvnudigitalgirjen nasjonalgirjjevuorkán.