Jeg er noe helt spesielt!

Barggogirjje psykoedukasjåvnan ulmutjijda autismajn jali asperger syndromajn.

Girjje mij hiehpá lagámusájda jali dajda gudi barggi ulmutjij dáj skihpudagáj. Girjen lij artihkkala persåvnålasj åvddånime birra, juogosterapija, diehtovuojnno ja sujttoteorija, familljaterapija, famillja ja værmádahka ja iesjviehkke.