Báhkoståhkusa

Báhkoståhkusa mánájda.

Girje sisadno la báhkoståhkusa mánájda, ma tjuovvu julevsáme alfabehta diftåŋaj ja bokstávvakombinasjåvnåjt. Girjen la oanes tevsta ja stuorra moattebájnuk gåvvå ma sjiehtti tevstajda. Juohkka bokstávaj la tæksta, ja juohkka gárgadis álggá dan bokstávajn. Girjje gávnnu aj CDan.

Girjje aj gávnnu digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.