Ájgge

Álkkeslåhkåmgirjje mánájda.

Girjje l Lássi birra gut la oahppamin ájge birra skåvlån. Lássi guossit ádjáv ja áhkov iehkedappon, áddjá sihtá viehkedasstet Lássiv oahppamijn. Girjáj aj gulllu barggogirjje.

Girjje aj gávnnu nuorttasámegiellaj ja oarjjelsámegiellaj ja digitálgirjjen Nasjonalgirjjevuorkán.