Giehttjit Mihkkal

Filman Čihččet Mihkka mij æjvvalip báhtjav gut manná ráddnásijdda guládallat suv ællo birra.
Báhtja oadtjo gássjelisvuoda dan diehti gå 7 buolvva årrujin danna, ja divna lij gåhtjuduvvam Mihkkal. Filma la sæmmilágásj dáro álmmuksubtsas "Syvende far i huset".