Norsk - lulesamisk báhkogirrje

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering.

En korrekt formatert versjon kommer senere.