Muv rumáj la muv ietjam

Redd Barna animasjåvnnåfilmma.

Vuona animasjåvnåfilma mánájdi mij tjalmos rájájt ja råhtsåtjimijt. Rájddo la juogeduvvam vihtta åsijda.

  1. Alármmatelefåvnnå
  2. Rumáj la duv
  3. Vuona rijka lága
  4. Ballat
  5. Ij la goassak duv sivva