Giellaoahppa.se

Nettisde om nordsamisk og sørsamisk grammatikk.


 

Forside til giellaoahppa.se sin nettside.

Nettside der vi kan lære mer om nordsamisk og sørsamisk gramatikk. Liste over bøyningsmønstre, avledninger, stadieveksling, bøyning av substantiver, med bøyningsparadigme.