Oahpa rehkenastit 2 - Čakčaoassi

Matematikk for andre klasse.

Nordsamisk matematikkbok for andre klasse. Boka har arbeidsoppgaver der elevene skal lære tallene fra 1-1000, med telling, addisjon, subtraksjon og multiplikasjon. Her er oppgaver der de skal tegne og fargelegge, arbeide med bilder og figurer og med måling og veiing. Til denne boka hører det også til en annen arbeidsbok, nemlig Oahpa rehkenastit 2 Suokkardangirji - Čakčaoassi, og en fasitbok, Boađusgirji 2.  Bak i boka er det ordliste på nordsamisk, norsk og finsk.