Oahpa rehkenastit 2 - Suokkardangihpa

Nordsamisk matematikkbok for andre klasse.

Denne matematikkboka på nordsamisk for andre klasse er ment å brukes sammen med Oahpa rehkenastit 2, Čakča-boken. Her er forkjellige matematikkoppgaver som skal fremme elevenes tall- og mengdeforsåelse og innlæring og forståelse av figurer og rom. Mange oppgaver med bilder og figurer som det skal arbeides med.