Oahpa rehkenastit 1 - Suokkardangihpa

Nordsamisk matematikkbok for første klasse.

Suokkardangihpa 1 er ment å brukes med Oahpa rehkenastit 1, Čakča og Giđđa utgavene. Inneholder forskjellige matematikkoppgaver for første skoleår. Se forkjeller og likheter, finn veien ut av labyrinter, del bilder og mengder likt, fyll inn tegn og tall som mangler og fargelegg bilder. I de fleste oppgavene skal man jobbe med bilder og figurer.