Samene - ett folk i fire land

Samisk innhold i læreplanverket - en ressursbok for lærere i grunnskolen.

Denne boka er skrevet for lærere som skal undervise om samiske forhold. Boka er om samisk kultur og samfunn, og er en ressursbok for lærere i Norge. Boka ble skrevet i forbindelse med innføringa av L97, men passer også som oppslagsverk i dagens skole. Lysark bak i boken med samisk flagg, samisk kart, koftetyper og oversikt over vevde band. Hovedsakelig norsk, men noe engelsk tekst.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.